Onderzoek naar pictogrammen van start

Op maandag 10 maart 2014 is er bij Aqua Health een onderzoek van start gegaan naar zwemmen met pictogrammen. Het onderzoek wordt gehouden door Els Satter, asthma studente aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, in het kader van de Master Bewegingswetenschappen. 

In haar onderzoek gaat zij bekijken wat het effect van het gebruik van pictogrammen is op hoe kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) leren zwemmen. Daarnaast wordt het effect op het plezier in zwemmen bij deze kinderen gemeten. De doelstelling is te achterhalen of pictogrammen een goed hulpmiddel zijn voor kinderen met ASS. Wij verwachten dit uiteraard wel, maar dit is nog nooit wetenschappelijk gemeten.

Om dit te kunnen onderzoeken, heeft Els een onderzoekstraject opgesteld, dat in totaal 8 weken beslaat. De eerste meting werd verricht op 10 maart en de laatste (na)meting zal op 4 juni plaatsvinden. Het onderzoek heeft weinig tot geen invloed op de zwemlessen van Aqua Health. De kinderen houden dezelfde zwemonderwijzer en de lessen veranderen ook niet. Alleen kinderen die een overeenkomst hebben getekend, nemen deel aan het onderzoek.

Heeft u vragen over het onderzoek? Stel ze gerust aan ons, we vertellen u graag meer.