Noodzakelijke voorwaarden viagra nederland voor het vormen van cialis nederland het juiste gedrag

Visie, filosofie en methodes

Visie, filosofie en methodes

Een leidraad bij de activiteiten van Aqua Health wordt gevormd door verschillende bewezen methodes voor het werken met bijzondere kinderen:

Het Halliwick Concept wordt in Nederland uitgedragen door Johan Lambeck. De methode is al in 1949 ontwikkeld door James McMillan, met als belangrijkste einddoelen participatie en zelfstandigheid. De activiteiten zijn niet prestatiegericht. We observeren waar het kind aan toe is, en spelenderwijs dagen we hem of haar uit een volgende stap te zetten. Met vertrouwen en heel veel geduld. En door het kind duidelijkheid, voorspelbaarheid en veiligheid te bieden. Drijfmiddelen passen niet binnen het Halliwick Concept. Kijk voor meer informatie op www.halliwick.net
Contactgericht Spelen en Leren (CSL) is een programma ontwikkeld door Anneke Groot. De methode vormt een Nederlandse benadering voor kinderen die moeilijkheden hebben met contact en ontwikkeling. De methode is geïnspireerd door methodes van mensen als Kaufman (Son-Rise) S. Wertz (Growing Minds) en Greenspan (Floortime), aangevuld met ervaringen van Anneke uit de praktijk en de Option-methode. CSL gaat in op de ontwikkeling van een kind en zijn specifieke uitdagingen, op het gebied van informatieverwerking, het plannen, Sensorische Informatieverwerking, taal en emoties. Het mooie van deze methode is dat je het helemaal kunt aanpassen aan het kind, en dat op een respectvolle, niet belastende manier met het kind kan worden omgegaan.
Eén van de pijlers waar Aqua Health haar zwemlessen op richt, is sensomotorische activering. Sensomotoriek is de samenwerking tussen de zintuigen en het bewegen. Die samenwerking is bij kinderen met een beperking vaak verstoord, door zintuiglijke problemen. Die problemen worden echter niet altijd herkend en vaak onderschat. Sensomotorische activering activeert op verschillende manieren de samenwerking tussen zintuigen en bewegingen. Op die manier leert uw kind gecontroleerder en soepeler bewegen. Bovendien speelt de sensorische informatieverwerking een essentiële rol in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. We werken met sensomotorische activering dus niet alleen aan het fysieke, maar ook aan het mentale welzijn van uw kind.
Ai Chi is een oefenmethode, gebaseerd op Oosterse behandelwijzen. Energiestromen en acupunctuur-meridianen spelen hierbij een centrale rol. Vanuit ontspanning en onbelast bewegen hervindt uw kind de balans met betrekking tot lichamelijk en geestelijk welzijn.

 

“Elk kind is uniek. Heeft een eigen verhaal. Als je goed kijkt en luistert, herken je de taal!”

Waar gaan wij in onze visie vanuit?

  • Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan!
  • We gaan uit van de bijzondere eigenschappen en talenten van ieder kind. Altijd positief en met veel complimenten om het zelfvertrouwen en positieve zelfbeeld van het kind te vergroten.
  • Kinderen kunnen niet alleen van ons, maar ook van elkaar leren. Ieder kind heeft immers zijn of haar eigen talent.
  • Samenwerking is vanzelfsprekend. Aangezien u als ouder(s) of verzorger(s) uw kind het beste kent, vinden wij veelvuldig overleg met u heel belangrijk. Daarnaast hebben we (in overleg met u) ook regelmatig contact met bijvoorbeeld leerkrachten, therapeuten of andere trainers/begeleiders die bij het kind betrokken zijn.
  • Als ouder bent u altijd aanwezig bij de lessen.
  • Spelend leren: spelend kunnen we kinderen het meest leren. Als een kind zich veilig voelt, als de opdrachten aansluiten bij zijn of haar belevingswereld en als een kind er plezier in heeft, leert uw kind het snelst en effectiefst.
  • De motoriek zien wij niet los van emotie en cognitie. Leren door bewegen!
  • Wij kijken echt naar uw kind. Of uw kind nu een medische indicatie heeft of niet: wij vinden het iedere keer weer een uitdaging om naar het kind te kijken zonder oordelen. Door écht te kijken, kunnen we een plan ontwikkelen en handvatten bieden om het kind zo goed mogelijk te begeleiden.
  • We gaan er nooit vanuit dat een kind iets uit onwil doet. Kinderen doen dingen vaak uit onmacht. Als kinderen ongewenst gedrag vertonen, is dat eigenlijk een hulpvraag. Daar kunnen we vervolgens op inspelen, waarbij vertrouwen in het kind en uitgaan van de mogelijkheden centraal staan.

Back to Top