Noodzakelijke voorwaarden viagra nederland voor het vormen van cialis nederland het juiste gedrag

Zwemmen

In ons waterrijke land is het erg belangrijk dat ieder kind zichzelf kan redden in en om het water. Maar voor kinderen met een beperking zijn reguliere zwemlessen niet altijd weggelegd. Aqua Health biedt dan uitkomst. Bij onze zwemlessen staan individuele aandacht, plezier, kleinschaligheid en bewegen zonder prestatiegerichtheid centraal. Kijk voor meer informatie over de theorieën die ten grondslag liggen aan onze zwemlessen bij visie, filosofie en methoden.
Het eerste doel bij onze zwemlessen is zelfredzaamheid. Het is daarnaast mogelijk om een erkend zwemdiploma (of meerdere diploma’s) te halen, van de ENVOZ  (reguliere diploma’s). Dit is echter niet voor ieder kind mogelijk, bijvoorbeeld door de complexe bewegingen, motorische aspecten, coördinatie van de bewegingen of door problemen met evenwicht en balans. Voor deze kinderen hebben wij een aangepast diploma, zodat ook zij zich veilig in en om het water kunnen begeven.
Of uw kind nu een regulier of een speciaal zwemdiploma ontvangt, de weg naar dat diploma toe is altijd anders dan bij reguliere zwemlessen. Wij hebben zelf een methode ontwikkeld voor onze zwemlessen, waarmee we goede resultaten behalen. Binnen deze methode gebruiken we elementen uit het Halliwick Concept, Contactgericht Spelen en leren, Sensomotorische Activering en Rots & Water. We starten daarbij met de vraag wat het kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Plezier en motivatie, spelend leren en zelfvertrouwen ontwikkelen staan daarbij voorop.
Is uw kind snel ‘overprikkeld’ of ‘onderprikkeld’? Heeft het veel uitdaging nodig of juist structuur en overzicht? Of beide, afhankelijk van de situatie? De zwemlessen van Aqua Health beginnen met kijken en luisteren. We kijken en luisteren naar uw kind en passen op basis daarvan onze communicatie met uw kind en onze didactiek aan. Op die manier kunnen we aansluiten bij de beleving van uw kind. Onze pictogrammen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Hoe we uw kind ook benaderen, we bieden altijd lessen aan waarbij voorspelbaarheid, veiligheid en duidelijkheid centraal staan. Concreet betekent dit dat we zwemmen in kleine groepjes (max. 4 à 5 kinderen), we kinderen nooit dwingen om een nieuwe stap te zetten, we spelenderwijs leren, we relatief veel bewegen in het water, we veel samenwerken met u als ouder/verzorger, we altijd eerlijk en consequent zijn, we bewust proberen om veel contact met uw kind te maken en we zoveel mogelijk één zwemonderwijzer koppelen aan uw kind. Heeft u meer vragen over onze werkwijze in de praktijk? Loop eens binnen tijdens één van onze lessen of neem contact met ons op.
Er zijn tal van voordelen aan het zwemmen met bijzondere kinderen, zowel geestelijk als lichamelijk. Kinderen met prikkelverwerkingsproblemen kunnen we met behulp van water spelenderwijs activiteiten aanbieden om hen dingen te laten ervaren en zich te laten ontwikkelen. Door te bewegen leert het kind zijn lichaam kennen en van daaruit de omgeving. Daarnaast is het in water goed mogelijk om evenwicht en balans te oefenen en van daaruit controle en de coördinatie van de bewegingen te oefenen. Neem voor meer informatie contact met ons op!

“De motoriek kun je niet los zien van emotie en cognitie. Leren door bewegen! Dat is een belangrijk uitgangspunt bij onze zwemlessen.”

Back to Top